Ambulatorium for overvægtige børn og unge

​Ambulatoriet skal hjælpe overvægtige børn til et sundere og bedre liv.

​I ambulatoriet bliver du/dit barn vurderet og udredt for diverse somatiske årsager, der bliver taget blodprøver, blodtryk og foretaget en fedtmåling af barnet, inkl. vægt, hofte- og taljemål. 

Derudover bliver du/dit barns og familiens hverdag systematisk kortlagt. Det kan handle om hvordan ser kosten ud? Hvordan trives du/dit barn, hvor lang tid bruger du/dit barn foran en skærm, og hvor meget motion får du/dit barn? 

Ud fra disse fokusområder laver personalet en detaljeret liste over ting, som du/dit barn skal forsøge at gøre anderledes til næste kontrolbesøg. Typisk vil du/dit barn og familien komme til fem kontrolbesøg i løbet af et år.

Udover kortlægning af du/dit barns og familiens hverdag vil der fokuseres på din/dit barns trivsel både hjemme og i skole/ institutionssammenhæng.

En meget vigtig del af behandlingsindsatsen er inddragelsen af hele familien. 

Henvisning fra egen læge eller sundhedsplejerske

Det er typisk familiens egen læge, der henviser dig/dit barn til ambulatoriet. Det kan også være skolesundhedsplejersken der laver en henvisning. 

Ambulatoriet tager imod alle børn/unge fra skolealderen (6 år) og op til 18 år, der henvises. Det overordnede kriterium for henvisning er svær overvægt hos barnet/den unge. Det er barnets/den unges  BMI, der er bestemmende og det skal være over 99% percentilen på børne BMI kurven.

Behandling af tværfagligt team

Behandlingen varetages af et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, diætist, og ved behov psykolog og socialrådgiver. Nogle børn bliver fulgt både på hospitalet og af sundhedsplejersken i jeres kommune. Det kalder vi Shared Care. 

Målet er ikke nødvendigvis altid, at barnet/den unge skal tabe sig under forløbet, men derimod at stabilisere vægten, mens barnet/den unge vokser.

Mål og resultater 

Børne- og ungeafdelingen har kapacitet til at varetage behandling af ca. 225 svært overvægtige børn og unge årligt i ambulant regi.

De foreløbige resultater for det første år viser, at 30 % af børnene falder i BMI, 60% stabiliserer deres BMI og kun 10% stiger i BMI.

I ventetiden frem til indkaldelsen

Der er desværre en del ventetid på at komme ind til os i ambulatoriet. Ventetiden er i øjeblikket ca. 8 måneder. Indtil I får en tid, kan I forhåbentlig have glæde af nedenstående:

Vi arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens 8 kostråd (kostkompasset), dog set i forhold til børn. se mere her: www.altomkost.dk

Vi arbejder på at ændre dit/dit barns (og familiens) livsstil mod det sundere, og det skal pointeres, at du/dit barn ikke sættes på diæt, men vejledes til at ændre vaner som holder på lang sigt.

Frem til at du/dit barn kommer ind til forundersøgelse hos os, anbefaler vi, at I i familien starter op med at fokusere blandt andet på nedenstående råd omkring trivsel, kost og motion.

I skal arbejde mod at:

 • spise morgenmad hver dag.
 • spise "gnavegrønt" formiddag og eftermiddag.
 • undgå sukkerholdige drikke.
 • anrette aftensmad efter Y-modellen.
 • først spise 2. portion aftensmad, efter at have ventet 20 minutter fra 1. portion.
 • højst spise fastfood én gang om måneden.
 • højest spise slik én gang ugentligt (for 10 kr)
 • højest spise snacking én gang ugentligt (kage, chips, kiks, popcorn mm.)
 • drikke sukkerholdige drikke max. én gang ugentligt og højst ½ liter (dette gælder også drikke med sødemidler).
 • motionere mindst én time dagligt.
 • højest bruge 2 timer foran en skærm dagligt (PC, TV, Nintendo, Wii mm.) Dette gælder selvfølgelig ikke, når der laves lektier.

Det er altafgørende er, at hele familie bakker op om denne indsats og at hele familien forsøger at efterleve ovenstående.

I er velkomne til at henvende jer ved tvivlsspørgsmål på nedenstående numre frem til at I starter i forløb hos os.

Ring til os

Tlf.: 48 29 43 20
Telefontid: mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00.

Skriv til os


Afbud
Du kan melde afbud på ovenstående telefonnumre eller ved at sende en mail til afdelingen med sikker digital post.

Min Sundhedsplatform


Meld afbud, hvis du er forhindret

Har du ikke mulighed for at komme, vil det være en stor hjælp, hvis du melder afbud til sekretariatet ved at ringe til et af telefonnumrene ovenover eller ved at skrive med Digital Post.


Redaktør