​​​​Billedet viser, hvem du kan møde, når du kommer i vores overvægts ambulatorium.

Ambulatorium for overvægtige børn og unge

Ambulatoriet hjælper overvægtige børn og unge til et sundere og bedre liv i trivsel

Hvorfor er det vigtigt at behandle svær overvægt?

Hvert femte barn i Danmark er overvægtigt og 70 % af dem er det stadig som voksne. Når man er overvægtig, er der risiko for sygdomme som diabetes II og hjertekarsygdomme. Derfor er det vigtigt, så tidligt som muligt, at få etableret sunde og gode vaner indenfor kost og motion.

Formålet med forløbet

Formålet med et forløb i overvægtsambulatoriet er ikke nødvendigvis altid at du skal tabe dig, men derimod at du stabiliserer din vægt mens du vokser.

Vi vil arbejde på at ændre din og familiens livsstil mod det sundere og det skal pointeres at du ikke sættes på en diæt, men vejledes til at ændre vaner, som holder på lang sigt.

Samtidig er det væsentligt at behandlingen inddrager hele familien, da støtte gennem forløbet giver dig bedre muligheder for, at nå målet og få et sundere liv i trivsel.

Forløbets opbygning

Hvis du indleder et forløb i overvægtsambulatoriet vil du og dine forældre blive mødt af et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker og en diætist. Hvis der er behov undervejs i forløbet inddrages psykolog og/eller socialrådgiver ligeledes.

Første besøg

Ved det første besøg bliver du og dine forældre mødt at en læge, der vil fortage en indledende undersøgelse af dig. Her bliver du vurderet og udredt for diverse somatiske årsager, der bliver målt blodtryk, talje- og hofteomkreds og foretaget en måling af din kropssammensætning inklusiv mål af vægt, Body Mass Index (BMI), muskelmasse og fedtprocent.

Derudover vil din og familiens hverdag blive systematisk kortlagt. Det kan handle om hvordan kosten ser ud, hvordan trives du både i hjemmet og i institutionssammenhæng, hvor lang tid bruger du foran en skærm og hvor meget motion får du?

Ud fra disse fokusområder, laves en detaljeret plan over hvad du skal forsøge at gøre anderledes til næste kontrolbesøg. Ved det indledende besøg vil du desuden få udleveret en personlig mappe, med information om forløbet samt inspiration til både mad og motionsmuligheder.

Det indledende besøg varer ca. 1 time og 15 minutter.

Opfølgende kontrolbesøg

Efterfølgende vil du blive tilbudt kontrolbesøg ca. hver 10.-12. uge.

Der vil både være besøg, der varetages af en sygeplejerske og besøg der varetages af en diætist. Sygeplejersken vil primært have fokus på din og familiens trivsel og motivation, hvorimod diætisten vil have fokus på kosten og hvilke alternativer samt muligheder der er, for at få etableret en anden kost end den du muligvis har været vant til. Til alle kontrolbesøg vil der desuden blive fortaget målinger af vægt, højde, kropssammensætning og blodtryk.

Kontrolbesøgene varer ca. 30 minutter.

Tidsperiode

Tidsperioden for et behandlingsforløb hos overvægtsambulatoriet er som udgangspunkt ubegrænset. I løbet af et år vil du typisk blive tilbudt 5-6 besøg i ambulatoriet. Efter denne periode, vil du og dine forældre, i samråd med en læge, vurdere om der er behov for yderligere behandling og et længere forløb. Der vil blandt andet være fokus på om indsatsen har haft den ønskede effekt, hvordan året er gået samt hvad der har været svært for dig og familien.

Det skal dog bemærkes, at behovet for enten sygeplejerske eller diætist vurderes løbende. Der kan dermed forekomme individuelle afvigelser, der ikke stemmer overens med oversigten, ligeledes som at behandlingsperioden også kan vare mere end ét år. 

Henvisning fra egen læge eller sundhedsplejerske

Det er typisk familiens egen læge, der henviser dig til ambulatoriet, men det kan også være skolesundhedsplejersken, der laver en henvisning.

Ambulatoriet tager imod alle børn og unge fra skolealderen (6 år) og op til 18 år, der henvises.

Det overordnede kriterium for henvisning er BMI > 99% percentilen på de danske vækstkurver svarende til svær overvægt.

Gensidige forventninger:

Det kan du og dine forældre forvente af os:

 • At vi tager godt imod jer ved hvert besøg
 • At vi altid står til rådighed ved spørgsmål på både telefon og e-mail og forsøger at svare hurtigst muligt
 • At vi rådgiver og vejleder jer på baggrund af de nyeste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen

Det forventer vi af jer:

 • At du og gerne dine forældre møder op til de aftalte besøg
 • At I som familie følger og arbejder henimod den plan I har fået udleveret og de råd der gives til de enkelte besøg

I ventetiden frem til indkaldelsen

I er altid velkommen til at henvende jer ved tvivlsspørgsmål på telefon: 48 29 43 33 frem til at I starter i forløb hos os.

Indtil at I får en tid i ambulatoriet, kan I forhåbentligt have glæde af nedenstående information og links:

I ambulatoriet arbejder vi ud fra Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger omkring kost og motion, dog set i forhold til børn og unge.

https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad/

https://www.sst.dk/da/Viden/Fysisk-aktivitetLink til de officielle kostråd fra Miljø- og Fødevareministeriet (åbner i nyt vindue)

Link til siden om fysisk aktivitet fra Sundhedsstyrelsen (åbner i nyt vindue)

Frem til at du kommer til det indledende besøg i overvægtsambulatoriet anbefaler vi, at I som familie begynder at fokuserer på nedenstående råd omkring trivsel, kost og motion.

Som familie skal I arbejde hen imod at:

 • Spise 3 hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider i løbet af dagen
 • Drikke rigeligt med vand – gerne 2 liter om dagen
 • Spise efter Y-tallerkenen eller T-tallerkenen. Link til Y-tallerkenen fra Miljø og Fødevareministeriet (åbner i nyt vindue)
 • Spise 1 portion til aftensmad. Evt. anden portion efter 20 minutter
 • Spise masser af grøntsager
 • Spise max. 2 stykker frugt om dagen
 • Drikke max ½ liter mælk om dagen
 • Undgå smør på brødet
 • Drikke max ½ liter søde drikke om ugen (light sodavand, light saftevand, light ice tea mv.)
 • Snacking max 1 gang om ugen (popcorn, chips, kager, kiks, småkager, is, tørret frugt)
 • Slik max 1 gang om ugen for max 10 kr. svarende til 80 gram.
 • Fastfood max 1 gang per måned
 • Ikke spise foran fjernsyn eller andre skærme
 • Max 2 timers skærmtid om dagen
 • Være fysisk aktiv 60 minutter om dagen (se evt. tilbud om Jump4fun)

Jump4fun er et samarbejde mellem DGI, julemærkefonden, kommuner og idrætsforeninger. Sammen arbejdes der på at skabe et godt træningstilbud til børn og unge med overvægt eller andre udfordringer. Der laves træning hvor sjov, sammenhold og opbakning er kodeordene.

For mere info: Følg dette link til Jump4fun (åbner i nyt vindue)

Hvad kan I som forældre gøre?

I har allerede taget det første vigtige skridt ved at få en henvisning. Gør det til et fælles familieprojekt med ændrede kostvaner og mere motion indlagt i dagligdagen. Det er vigtigt, at planen følges så godt som muligt, men fokus på overvægten må heller ikke tage overhånd. Hovedbudskabet er, at man må spise og drikke det meste. Det handler i bund og grund om at gøre det i moderate mængder og med måde.

Ung med svær overvægt

Er du mellem 14-17 år med svær overvægt, har du mulighed for at få praktiske oplysninger samt information om dine rettigheder og støttemuligheder via nedenstående link:

Link til ung i afdelingen

Hvad siger en tidligere tilknyttet familie om deres forløb i overvægtsambulatoriet?

Til inspiration findes 4 korte film, der omhandler familien Lundbergs tanker og oplevelser omkring deres deltagelse i et forløb hos overvægtsambulatoriet. Derudover findes en film med en kort introduktion til forløbet samt råd og viden til forældre fra sundhedsplejerske Rikke Nyballe. Filmene er produceret i forbindelse med et tidligere projekt lavet i samarbejde med en række kommuner. Der skal derfor tages forbehold for, at det tætte samarbejde på nuværende tidspunkt primært findes mellem familierne og personalet i overvægtsambulatoriet og ikke mellem familierne og sundhedsplejersken, som det fremgår i filmene

Mød Caroline og hendes familie som fortæller om, at være en del af Shared Care projektet. Et projekt med fokus på børn og overvægt. Her kan du hører, hvordan familien har været fælles om projektet og hvordan det har hjulpet Caroline til en sundere livsstil. ​Filmen varighed er 4:48 minutter.


​Filmen fortæller om forløbet i overvægtambulatoriet samt giver råd og viden til forældre fra sundhedsplejerske Rikke Nyballe. Filmens varighed er 2:13 


I filmen møder du Carolines mor og far, som fortæller om deres oplevelser ved at være med i overvægtsprojektet. Hør hvordan de fortæller om, hvad der har været svært og hvad der har været mindre svært og hvilken succes de har oplevet og hvordan de har kunne støtte Caroline igennem projektet​. Filmens varighed er 3:39 minutter.


​I filmen fortæller Caroline og hendes tanker og erfaringer før, under og efter hendes forløb i overvægtsambulatoriet. Filmens varighed er 2:23 minutter.


Kontakt

Via dette link finder du afdelingens adresse samt kontaktoplysninger på ambulatorierne og sengeafsnittene

Redaktør