Diabetes ambulatoriet

​​Børn og unge følges i vores diabetes ambulatorium, som er  bemandet af diabeteslæger og diabetessygeplejersker.

Diabetesteamet flytter til november

Til november samles diabetesbehandlingen af ca. 11.000 børn, unge og voksne på ét sted. Det betyder, at I fra den 10. november bliver tilknyttet det nye Steno Diabetes Center Copenhagen.

Herefter vil jeres aftaler vedr. diabetes foregå på adressen: Borgmester Ib Juuls Vej 83, 2730 Herlev.

Overlæge Lene Lyngsøe og diabetessygeplejerske Susanne Lisbjerg flytter med til det nye diabeteshospital.

I kan finde mere information på Steno Diabetes Center Copenhagens hjemmeside.

Det ambulante besøg

De fleste familier har deres første besøg i ambulatoriet ca. 14 dage efter udskrivelsen fra sengeafdelingen. Derefter planlægges det videre forløb afhængig af behovet for dig og din familie, men oftest med omkring 4-6 årlige besøg. Læs mere om udskrivelsen fra sengeafdelingen.

Det er vigtigt, at begge forældre deltager i disse ambulante besøg. Derudover kan man altid kontakte afdelingen, hvis man har akutte spørgsmål eller udfordringer.

Når du er blevet 15 år, tilbyder vi dig at komme i vores ambulatorium for unge med diabetes. Læs mere om vores ambulatorium for unge med diabetes.

Målsætning

Vores ambition er at børnene og de unge skal have det bedst mulige og mest almindelige liv med diabetes. I skal som forældre og sammen med jeres børn blive eksperter på diabetes og reguleringen heraf. Vi står altid til jeres hjælp, både ved de planlagte besøg eller på telefonen.

Vores behandlingsmål er HgbA1c (langtidsprøve): 53 mmol/mol, hvilket svarer til et gennemsnitligt blodsukker på 8,5 mM.

Dem I vil møde 

I Diabetes-ambulatoriet er vi et team omkring børnene og de unge. Teamet består af 3 læger, 4 sygeplejersker, en diætist, en socialrådgiver og en psykolog. Vi prioriterer at børn og unge følges af den samme læge og sygeplejerske således at der bliver færrest mulig nye personer man skal lære at kende.

Læs mere om vores socialrådgiver

Læs mere om vores psykolog

Gensidige forventninger

I kan forvente at vi:

 • Tager godt imod jer og jeres barn
 • Vil give råd og vejledning i det omfang, I har brug for det
 • Svare på jeres mails så hurtigt som muligt
 • Holder os opdateret med det nyeste inden for diabetesområdet

Vi forventer at I:

 • Kommer til de aftalte besøg
 • Møder velforberedte til disse besøg:
  - medbringer blodsukkerapparat eller nedskrevne sukkertal
  - har spørgsmål skrevet ned hjemmefra
  - selv har forslag til insulin-reguleringen

Hør HC. And fortælle om diabetes

Mød HC. And, som fortæller om diabetes (link åbner i nyt vindue).

Afbud

Af hensyn til vores begrænsede ressourcer bedes I melde afbud i så god tid som muligt. Se mere om afbud her.

Udeblivelse eller for sent afbud kan medføre, at I først kan få en ny tid 2-3 måneder ud i fremtiden.

Ved udeblivelse uden afbud har vi pligt til at underrette jeres kommune.

Diabetesskole

Skolen har to arrangementer årligt for dig, der har fået konstateret diabetes inden for det sidste år.

Den ene gang er diabetesskolen for dine forældre. Den anden gang er diabetesskolen for andre pårørende til dig. 

Arrangementerne varetages af sygeplejersker fra Børne- og ungeafdelingen.

Forældreforeningen Humleboet afholder ligeledes årlige familiekurser - du kan finde oplysninger på deres hjemmeside​​​​​. 

Institutionsundervisning:

Hver måned inviteres pædagoger og lærere i institutioner/skoler, som har ansvar for et barn med diabetes til undervisning i Børne- og ungeafdelingen.

Undervisningen varetages af Børne- og ungeafdelingens sygeplejersker og læger. Undervisningen foregår den 2. onsdag hver måned fra kl. 10:30-12:00.


Har du insulinpumpe tilbydes desuden undervisning til personalet i din institution/skole.​​

Forskning og udvikling

Diabetes er en kronisk sygdom, hvorfor der forskes meget på området. Behandlerne i Diabetesteamet har et bredt samarbejde med de andre danske børne- ungeafdelinger.

Vi bestræber os således hele tiden på at få ny viden om diabetes og på den baggrund kunne tilbyde den til enhver tid bedste behandling. I den forbindelse foregår der løbende forskningsprojekter/forsøg, som vi kan finde på at spørge, om I vil deltage i. Det er aldeles frivilligt, om man vil deltage i disse projekter og forsøg og et "nej tak" har ingen indflydelse på behandling og støtte i øvrigt.

Danske Register for Børne- og Ungdomsdiabetes

Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes er en national database som vi på Hillerød børne og ungeafdeling bidrager aktiv til.  Der samarbejdes med 20 børneafdelinger i Danmark med særligt fokus på kvalitetskontrol og forbedringer.

Netværk

Humleboet (åbner i nyt vindue)

Diabetesforeningen (åbner i nyt vindue)

Redaktør