Besøg

​Vi har ingen faste besøgstider

​Besøg på sengeafsnittene B1531 og B0632

Vi har ingen faste besøgstider. Søskende og bedsteforældre, børnehave- og skolekammerater er velkomne, når blot de er raske og ikke har været udsat for smitte af børnesygdomme i tiden op til besøget. Prøv at undgå mange besøg samtidig ved at lave en aftale med jeres gæster.

Besøg på neonatafsnittet B1541

Familie og venner er velkomne på besøg. Men det er vigtigt at der tages hensyn til det nyfødte barn samt de andre børn og familier på stuen.
Derfor henstiller vi til at besøgende kun kommer  få af gangen, og kun efter aftale med barnets forældre. Benyt  gerne forældrekøkkenet under besøget. .

Søskende er også en vigtig del af det nye barns liv. De kan let komme til at føle sig udenfor, så vi opfordrer til at de kommer på besøg. De må dog ikke være syge,  forkølede eller have været udsat for smitte af børnesygdomme i tiden op til besøget.

Redaktør