Sygeplejersker

​På alle 4 afsnit i Børne- og ungeafdelingen er der ansat en eller flere klinisk sygeplejespecialister, som bl.a. varetager introduktion af nye medarbejdere samt udvikling af hele personalegruppen.​

Nye medarbejdere 

Nye medarbejdere får en grundig introduktion med op følgende individuelle samt​aler.

Introduktionen forløber oftest over 1 måned. Den kliniske sygeplejespecialist varetager hele introduktionen af den nye medarbejder i samarbejde med 1-2 kontaktsygeplejersker.

Introduktionsperioden er fortrinsvis med dagvagter, men kan variere fra afsnit til afsnit. I perioden vil der være mulighed for supervision og vejledning i forbindelse med patientforløb


Udvikling

Der bliver løbende planlagt undervisning for nyt personale og den øvrige del af personalegruppen for at udvikle og kvalitet​sikre fagligheden i afsnittene.

Alle afsnit afholder årligt temadage, men det er individuelt og afsnits afhængigt, hvordan de afvikles.

I de forskellige teams i afdelingen bliver der arbejdet med den faglige udvikling af behandling og pleje. Der er mulighed for at være med i et team, som varetager det speciale, som den enkelte medarbejder er specielt interesseret i.

Derudover er der løbende mulighed for eksterne kurser, efteruddannelse/videreuddannelse og udveksling med andre afdelinger – dette aftales oftest i forbindelse med medarbejderudviklings-samtaler.

Udover den faglige udvikling lægges der stor vægt på trivsel i afdelingen. Således afholdes der en fælles årlig fødselsdagsfest for hele afdelingen samt individuelle afsnits arrangementer.

Vi er en stor tværfaglig personalegruppe med stort engagement, humor og energi som afspejles i vores pleje/behandling af børnene og deres familier.Redaktør