Afdelingen som arbejdsplads

​Børne- og ungeafdelingen er en moderne og medarbejdervenlig arbejdsplads. ​​

Afdelingen består af 180 medarbejdere. Vores mål er at være en attraktiv arbejdsplads med høj faglig standard. Vi lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder. For at understøtte dette er der udarbejdet følgende vejledninger for:

  • graviditet
  • orlov
  • seniorordning
  • sygefravær
  • uansøgt afsked 
  • antimobning
  • stress
  • debriefing                                                                               

Medarbejderudvalg (MED)

Samarbejdsstrukturen er defineret ved  MED-aftalen, som er gældende for hele Region Hovedstaden. 

Det lokale MED-udvalg i afdelingen er sammensat af 4 ledelsesrepræsentanter udpeget af ledelsen og  9 medarbejderrepræsentanter valgt af medarbejderne. Udvalget mødes hver anden måned.

Formålet er, at alle medarbejdere i afdelingen enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant har mulighed for MED-indflydelse og MED-bestemmelse på deres egne arbejdspladsforhold og rammer for arbejdet. Medindflydelse og medbestemmelse sker altid i en løbende dialog mellem ledere og medarbejdere. Det er med til at sikre afdelingens fokus på udvikling og forbedring af opgaveløsningen.

Der er stort set ingen grænser for, hvilke emner der kan tages op på møderne. Der bliver informeret om økonomi, diskuteret personale-vejledninger, arbejdsmiljø og -sikkerhed og meget andet.

Ved behov nedsættes underudvalg til mere dybdegående arbejder f.eks. forslag til vejledninger, ordlyd af forretningsordenen eller lignende.​

Arbejdsmiljørepræsentanterne

Afdelingens arbejdsmiljø varetages af en leder og tre arbejdsmiljørepræsentanter.

I 2011, 2014 og 2017 blev der afviklet  en regional anonym Trivsels OP. Denne skal gentages hver 3. år. ​
Redaktør