Projektbeskrivelser

​Læs mere her om overvægtprojektet og om det store samarbejde med kommunerne.​

​Effektiv, tryg og kvalificeret behandling til overvægtige børn og unge
- et shared-care projekt mellem 8 kommuner og Børne- og ungeafdelingen

Dette er det tredje projekt som kører fra 2014-2017. 

Målsætningen er at kunne give børn og unge med svær overvægt et effektivt og familiecentreret behandlingstilbud. Cirka 400 børn og unge bliver inkluderet i projektet.​  ​

Behandlingen bygger på veldokumenterede metoder, og giver barnet/den unge samt familien et trygt og kontinuert forløb.​ Der vil endvidere være mulighed for at tilbyde psykologisk og pædagogisk støtte til børn, unge og familier, der har særligt behov for dette.

Forløb

 Alle bliver undersøgt på Børne- og ungeafdelingen på​ Nordsjællands Hospital og rådgivet om principper for kost, motion og livsstil. Herefter følges børnene og de unge op i deres egne kommuner, hvor sundhedsplejerskerne bruger de samme principper som hospitalet. Der er tæt samarbejde mellem hospital og kommune gennem oplæring, supervision, hotline og samarbejdsmøder. ​

Fakta​

​​Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bevilgede i 2013 6.55 millioner​​ kroner til projektet "Effektiv, tryg og kvalificeret behandling til overvægtige børn og unge: Et shared-care-projekt mellem 8 kommuner og Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital"

De otte deltagende kommuner er:
  • Frederikssund 
  • Fredensborg 
  • Furesø
  • Gribskov
  • Halsnæs
  • Helsingør
  • Hillerød
  • Rudersdal

​Et kvalificeret, stærkt og ensartet kommunalt tilbud til overvægtige børn og unge i alderen 6 – 15 år
et samarbejde mellem Børne- og ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital​ ​og Frederiksberg og Halsnæs kommune.

Dette er det andet projekt og det kører fra 2013-2016.

Målsætningen er at give børn og unge med svær overvægt et effektivt og familiecentreret behandlingstilbud samt et trygt og kontinuert forløb i egen kommune. Fra 2013 - 2016 er cirka 60 -70 børn blevet  inkluderet i projektet.

Behandlingen bygger på veldokumenterede metoder og erfaring fra et tidligere projekt samt vores overvægtsambulatorier på Børne- og Ungeafdelingen. 

Forløb

Alle bliver undersøgt af en børnelæge på afdelingen og rådgivet om principper for kost, motion og livsstil. Der lægges en detaljeret og skræddersyet plan. Børnene/de unge vurderes klinisk og somatisk ved objektiv undersøgelse samt blodprøver og blodtryksmålinger.  

Herefter følges børnene/de unge op hos af ​sundhedsplejersken i egen kommune. Sundhedsplejerskerne arbejder ud fra overvægtsambulatoriets principper og er superviserede af projektsygeplejersken fra afdelingen. Udover konsultationer hos sundhedsplejersken, vil der også være konsultation hos en diætist i forløbet. 

Der er tæt samarbejde mellem hospital og kommune gennem oplæring, supervision, hotline og samarbejdsmøder. Der udsendes nyhedsbreve og der er løbende indsamlet kliniske data om de deltagende børn/unge med henblik på evaluering af resultater.​

Fakta

Projektet fik fra Region Hovedstadens 50 millioner kroner pulje tildelt midler for 2,3 millioner kroner til projektet: ”Et kvalificeret, stærkt og ensartet kommunalt tilbud til overvægtige børn og unge i alderen 6–15 år: Et shared-care-projekt mellem sundhedstjenesterne i henholdsvis Frederiksberg og Halsnæs kommuner samt Børne- og Ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital." 

​Det første projekt

Opstart 2011 mellem Børne- og ungeafdelingen samt Helsingør og Rudersdal kommune.​​​


Redaktør