Arbejdsgange

​Læs mere om arbejdsgange og handleplaner for udeblivelser. ​​

ARBEJDSGANG
 • Ved henvisninger anvendes Børne- og ungeafdelingens sikre mail: overvaegt.nordsjaellands-hospital@regionh.dk
 • Henvisningen skal sendes til Børne- og ungeafdelingen hurtigst muligt og helst 8 uger før forundersøgelsesdatoen
 • Det er sundhedsplejerskens opgave, at indkalde familien til besøg i kommunen (se forslag til indkaldelsesbrev her)
 • Følg op på indkaldelsen i ugen op til besøget via sms eller telefonkontakt
 • Kontrolbesøgene skal ALTID foregå på "neutral grund" (fx på skolen eller i et sundhedshus)
 • Under samtalen kan der skrives noter på papir (brug evt. denne frase), dog skal der altid noteres i Novax
 • Giv familien en ny mødetid inden I skilles. Tjek at mobilnummer stadig er gældende
 • Ved behov for psykolog eller pædagog sender sundhedsplejersken en henvisning (se kriterier og kontaktoplysninger her)
 • Skriv journalnotatet og send det til hospitalet via korrespondancemeddelelser i NOVAX
  • Arbejdsgangsanalyse elektroniske korrespondancebreve til sygehus:
   • Marker datoen og højreklik. Vælg elektronisk korrespondancebrev. Skriv i titel "hospital" og vælg HI børne- og ungeoverafd. fra listen. Tryk OK (SU)
   • Kommunikationen sendes automatisk via systemet (AK)
 • Lægesekretær Dorte Øbel indkalder familien til årskontrol på hospitalet (ved tvivl kontakt: dorte.dalhoej.oebel@regionh.dk)

Hvis der er tvivlsspørgsmål kontaktes projektsygeplejerske Hanne Andersen eller Matilde Powers på mail: hanne.bjerre.andersen@regionh.dk / matilde.hersland.powers.01@regionh.dk.

HANDLEPLAN FOR UDEBLIVELSER

Hvis familier udebliver, ringes de op:

"Vi havde en aftale i dag og I kom ikke, jeg savnede jer, er I stadig interesseret i at være med i projektet? Kan vi lave en ny aftale?…."

Hvis familierne udebliver to gange i træk, skal I skrive et brev til familien, hvor I skal beder familien kontakte jer, hvis familien ønsker at forsætte i projektet.

Hvis familien ikke reagerer på dette brev udmeldes de af projektet. I så fald informeres projektsygeplejerske Hanne Andersen eller Matilde Powers samt sekretær Dorte Øbel på mail: hanne.bjerre.andersen@regionh.dk / matilde.hersland.powers.01@regionh.dk & dorte.dalhoej.oebel@regionh.dk
Redaktør