Sygeplejestuderende

Børne- og ungeafdelingen modtager sygeplejestuderende i klinisk undervisning i 5. og 6. semester fra flere af regionens sygeplejeskoler.

Studerende i klinisk undervisning i Børne- og ungeafdelingen

De studerende kommer i klinisk undervisning henholdsvis 6 uger for 5. semester sygeplejestuderende og 18 uger for 6. semester sygeplejestuderende. Alle studerende er i klinisk undervisning 30 pr timer pr. uge.

Der er plads til 4 sygeplejestuderende på afsnit B1531, B0632 og B1541 og 2 -3 studerende på B1521. Ligeledes modtager BuA udvekslings sygeplejestuderende.

Fokusområder i den kliniske undervisning

5. semester sygeplejestuderende:

Sygepleje, i tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhænge, i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb i samspil med patienter, borgere og pårørende.

6. semester sygepleje studerende:

Selvstændig sygeplejepraksis

Kliniske vejledere

Ansvaret for den kliniske undervisning varetages af kliniske vejledere. Der er på hvert af de tre sengeafsnit ansat en klinisk vejleder med bred klinisk erfaring. De tre kliniske vejledere har alle en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Vi er et positivt team der arbejder anerkendende, fleksibelt og engageret. Vi lægger vægt på et tæt individuelt samarbejde med udgangspunkt i en åben dialog med den enkelte studerende. For at opnå optimal læring hos den enkelte studerende forventer vi som kliniske vejledere at den studerende arbejder engageret, målrettet og aktivt for at opnå det enkelte semesters læringsudbytter.

Studiemiljø

I den kliniske undervisningsperiode vil den studerende, udover den kliniske vejleder, være tilknyttet to faste medvejledere, som er sygeplejersker og er ansat i afsnittet med kendskab til det pædiatriske speciale. Udover engagement og imødekommenhed har sygeplejerskerne stor forståelse for det at være studerende i et pædiatrisk afsnit.

Den sygeplejestuderende vil deltage i et spændende, udfordrende og dynamisk læringsmiljø hvor der kan opleves sygepleje i et andet perspektiv end hos voksne patienter.

Sygeplejen udøves individuelt ud fra barnets/ den unges aktuelle tilstand, daglig rytme samt barn/ung og forældres vurdering af behov her og nu. Sygeplejersken arbejder med flere målgrupper på samme tid idet der skal kommunikeres med både barn/ung og forældre. Der lægges vægt på at sygeplejerskerne er opmærksomme på forældrenes forudsætninger og livssituation, da deres oplevelse af tryghed ved indlæggelsen har stor betydning for hvorledes barnet/den unge mestrer indlæggelse og sygdom.

I den direkte patientkontakt anvender sygeplejersken pædagogiske redskaber som leg, film, sang og NIDCAP principper, med udgangspunkt i faglig viden om barnets/den unges udviklingsniveau, alder. De pædagogiske overvejelser, har til hensigt at tilgodese hvert barn/ung/forældres individuelle behov i den konkrete situation.

Den studerende i BUA indgår i et fagligt team, hvor der bliver lagt vægt på et tæt fagligt samarbejde med bl.a. læger fra forskellige specialer, pædagoger, fysioterapeuter, socialrådgiver, familierådgiver, psykologer, psykiatere og lægesekretærer.

Udover de fastlagte studieaktiviteter arrangeres fælles undervisnings og refleksionsforum, hvor der er mulighed for at gå i dybden med forskellige relevante sygeplejefaglige emner. Endvidere er der mulighed, som studerende, for at komme på studiebesøg på andre afsnit/sektorer.

Forventninger til medvejledere for sygeplejestuderende på Børne- og ungeafdelingen

Kompetencer og opgaver:

 • Medvirke til at skabe et læringsmiljø der muliggør, at den studerende vil være i stand til at arbejde mod at nå sine læringsudbytter

 • Et medansvar for at, introduktionsprogrammet for den studerende gennemføres i løbet af de første 14 dage af den studerendes kliniske undervisningsperiode

 • Være en motiverende rollemodel

 • Vise og formidle sin kliniske beslutningstagen og kliniske lederskab i praksis til den studerende

 • Være nysgerrig, rummelig samt invitere den studerende ind i et fagligt fællesskab

 • Skabe og deltage i konstruktive faglige dialoger, der medvirker til at fremme refleksion

 • Tydeliggøre egne faglige holdninger og meninger, og medvirke til at den studerende kan få skærpet egne faglige argumenter og opnå øget forståelse for fagets kompleksitet

 • Tilrettelægge og vejlede i relevante læresituationer

 • Udføre sygeplejehandlinger, beslutningstagen og lederskab sammen med den studerende, og være katalysator for en øget selvstændighed hos den studerende

 • Forholde sig konstruktivt og kritisk til egne og kollegers udførelse af sygeplejen

 • Være fagligt udviklende, deltage i læresituationer med henblik på at støtte/vejlede og stimulere den studerende til at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer

 • Deltage i og fremme diskussioner om værdimæssige og etiske overvejelser

Redaktør