Lægesekretærelever

​Børne- og ungeafdelingen modtager årligt 2-3 lægesekretærelever.

​​​

Børne- og ungeafdelingen deltager i lægesekretærernes 2-årige uddannelse.

Børne- og ungeafdelingen har gennemsnitlig 2-3 elever årligt i en 8 måneders periode.  Under praktikperioden kommer eleverne rundt på 1-2 sengeafsnit samt i vores ambulatorium.
Under praktikperioden vil eleverne både tage del i det daglige arbejde på sengeafsnit, ambulatorie, såvel som i akut modtagelsen. Udover booking af tider, afslutning af patientforløb og afsendelse af epikriser, vil eleverne lære at håndtere patientkontakt i vores skranke og via telefonen.

Uddannelsesansvarlig for lægesekretæreleverne i Børne- og ungeafdelingen er lægesekretær Katrine Hildegard Bjerre. 
Børne- og ungeafdelingen følger Region Hovedstaden uddannelsesprogram for lægesekretærer. 
Redaktør