Jordemoderstuderende

Børne- og ungeafdelingen modtager jordemoderstuderende i 4. semester.

Jordemoderstuderende i klinisk undervisning i Børne- og ungeafdelingen

De jordemoderstuderende kommer i klinisk undervisning i 2 uger og har som 4. semester studernede fokus på:

Omsorg i relation til familiedannelse, kompliceret og ukompliceret fødsel og barsel

Kliniske vejledere

Ansvaret for den kliniske undervisning varetages af neonatal afdelingens kliniske vejleder.

Neonatal afdelingens kliniske vejleder samarbejder med Børne. og ungeafdelingens øvrige kliniske vejledere. Alle har bred klinisk erfaring samt en sundhedsfaglig diplomuddannelse

Vi er et positivt team der arbejder anerkendende, fleksibelt og engageret. Vi lægger vægt på et tæt individuelt samarbejde med udgangspunkt i en åben dialog med den enkelte studerende. For at opnå optimal læring hos den enkelte studerende forventer vi som kliniske vejledere at den studerende arbejder engageret, målrettet og aktivt for at opnå det enkelte semesters læringsudbytter.

Studiemiljø

I den kliniske undervisningsperiode vil den jordemoderstuderende udover den kliniske vejleder være tilknyttet medvejledere, som er sygeplejersker med kendskab til det neonatale speciale. Udover engagement og imødekommenhed har sygeplejerskerne stor forståelse for det at være studerende på en neonatal afdeling.

Sygeplejen udøves individuelt ud fra barnets aktuelle tilstand, daglig rytme samt forældres vurdering af behov her og nu. Sygeplejersken arbejder med flere målgrupper på samme tid idet der skal kommunikeres med både barn og forældre. Der lægges vægt på at sygeplejerskerne er opmærksomme på forældrenes forudsætninger og livssituation, da deres oplevelse af tryghed ved indlæggelsen har stor betydning for hvorledes barnet mestrer indlæggelse og sygdom.

I den direkte patientkontakt anvender sygeplejersken pædagogiske redskaber som NIDCAP principper.

Den jordemoderstuderende i BuA indgår i et fagligt team, hvor der bliver lagt vægt på et tæt fagligt samarbejde med bl.a. læger fra forskellige specialer, pædagoger, fysioterapeuter, socialrådgiver, familierådgiver, psykologer, psykiatere og lægesekretærer.

Udover de fastlagte studieaktiviteter arrangeres fælles undervisnings- og refleksionsforum, hvor der er mulighed for at gå i dybden med forskellige relevante emner.

Forventninger til medvejledere for jordemoderstuderende på Børne- og ungeafdelingen:

Kompetencer og opgaver:

 • Medvirke til at skabe et læringsmiljø der muliggør, at den studerende vil være i stand til at arbejde mod at nå sine læringsudbytter

 • Et medansvar for at, introduktionsprogrammet for den studerende gennemføres i løbet af de første 14 dage af den studerendes kliniske undervisningsperiode

 • Være en motiverende rollemodel

 • Vise og formidle sin kliniske beslutningstagen og kliniske lederskab i praksis til den studerende

 • Være nysgerrig, rummelig samt invitere den studerende ind i et fagligt fællesskab

 • Skabe og deltage i konstruktive faglige dialoger, der medvirker til at fremme refleksion

 • Tydeliggøre egne faglige holdninger og meninger, og medvirke til at den studerende kan få skærpet egne faglige argumenter og opnå øget forståelse for fagets kompleksitet

 • Tilrettelægge og vejlede i relevante læresituationer

 • Udføre sygeplejehandlinger, beslutningstagen og lederskab sammen med den studerende, og være katalysator for en øget selvstændighed hos den studerende

 • Forholde sig konstruktivt og kritisk til egne og kollegers udførelse af sygeplejen

 • Være fagligt udviklende, deltage i læresituationer med henblik på at støtte/vejlede og stimulere den studerende til at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer

 • Deltage i og fremme diskussioner om værdimæssige og etiske overvejelser

Redaktør