Mål og handlingsplaner

​​Billeddiagnostisk Afdelings vision og overordnede mål er at levere de efterspurgte sundhedsydelser med høj kvalitet, effektivitet og tryghed.

​Baggrund for visionen

Et samarbejdende sundhedsvæsen med borgeren i centrum. Visionen er at sikre borgerne i regionen høj kvalitet, effektivitet og tryghed i sundhedsydelserne gennem et nytænkende og grænseoverskridende tværsektorielt samarbejde, som sikrer at sundhedsydelserne leveres på laveste effektive omkostningsniveau og så tæt på borgerne som kvalitativt forsvarligt.


Handlingsplaner

Gennem et kontinuerligt arbejde med kvalitetsforbedringer, kvalitetsoptimeringer og patientsikkerheden søger vi at give patienten/borgeren en oplevelse af professionalisme, tryghed, troværdighed og nærvær.


Redaktør