MR skanning information til praksis i NORD

​Vigtig information vedrørende mulige tider for MR skanninger

​Den midlertidige opbremsning for udredningsretten på 30 dage har bevirket, at vi på nuværende tidspunkt har et efterslæb på MR-skanninger. Alle MR-henvisninger er visiteret, og såfremt de er blevet prioriteret "fremskyndet" eller "haste" er de også blevet booket. Det er alene rutineundersøgelser, der ligger tilbage. Vi har en kvote, som tillader os at sende nogle af henvisningerne videre til privathospital, men denne kvote er desværre ikke stor nok til at dække hele behovet. Derfor har en del patienter allerede modtaget et brev om, at vi desværre ikke har kunnet give dem en tid til MR-skanning inden for tidsgrænsen.

I brevet til patienterne står der en del om Corona, og nederst på forsiden er informationen om, at patienten har mulighed for at undersøge, om de kan blive skannet på et privathospital, anført. Der står desuden, at de kan kontakte Rådgivning om Sygehusvalg på telefon 38 64 99 00, mandag og tirsdag kl. 9.00-15.00, onsdag kl. 14.00-17.00, torsdag og fredag kl. 9.00-13.00, hvis de ønsker at undersøge muligheden for, om de kan undersøges på privathospital. Endvidere pointeres det, at patienten skal kontakte egen læge ved forværring i tilstanden, og at man kan læse mere om sine rettigheder på www.regionh.dk/patientrettigheder

De patienter, der ikke kan sikres en tid inden 30 dage, men som alligevel gerne vil beholde den tildelte tid, får besked om, at de ikke skal foretage sig yderligere.

Da der er mange informationer, man som patient skal forholde sig til, er teksten vedrørende privathospital og rådgivningsenhed sat med rød skrift.

 Vi beklager naturligvis ventetiden, og vi håber at være på niveau igen snarest muligt. Det afhænger naturligvis af den samlede belastning og af hospitalsafdelingernes ventelister, som skal håndteres samtidig.


Redaktør