Mål og handlingsplaner

​​

​Afdelingens vision er formuleret således: ​

Det er afdelingens vision

"at levere anæstesiologiske ydelser af højeste kvalitet ved alle tilfælde af akut kritisk sygdom samt til alle akutte og elektive kirurgiske forløb på Nordsjællands Hospital".

Afdelingens vision kan sammenfattes i følgende begreb:

"Sikker og rettidig behandlingsforløb af høj kvalitet – hver gang"

Herigennem understøtter afdelingen hospitalets mission og vision 2020: 

Mission

"Høj professionel standard og patientsikkerhed i hospitalsbehandlingen døgnet rundt"​

Vision

"Patienternes hospital – først og fremmest"​

Redaktør