Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed

​Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed indgår som væsentlige og højt prioriterede arbejdsområder i Anæstesiologisk Afdelings vision og strategi.

​​​​​​​​​

​Vi har konstant fokus på at højne og forbedre kvaliteten af behandlingen af vores patienter. 

Personale, patienter og pårørende kan indrapportere eventuelle oplevelser med utilsigtede hændelser på Dansk Patient-Sikkerheds-Database (åbner i nyt vindue). 

Vi sætter stor pris på alle former for tilbagemeldinger, der kan bidrage til, at vi bliver endnu bedre til vores arbejde. Vi afholder bl.a. feedback-møder på intensivafsnittet og involverer patienter og pårørende i pleje og behandling, hvor det er relevant og muligt. 

Afdelingen modtog i 2012 Region Hovedstadens kvalitetspris for sit arbejde. 

En anden vigtig hjørnesten i afdelingen er arbejdet med øget fokus på patientsikkerhed. Vi benytter Forbedringsmodellen (åbner i nyt vindue).

Det overordnede arbejde med kvalitet og patientsikkerhed varetages af en implementerings- og forbedringsspecialist (IFS) og en klinisk sygeplejespecialist (KS). I samarbejde med afsnits- og afdelingsledelse sikres, at kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet bliver en naturlig del af dagligdagen på alle afdelingens afsnit.

Sygeplejerske, IFS
Anne Marie Kodal
Skriv til Anne Marie Kodal
Telefon: 48 29 75 11
Sygeplejerske, KS
Vakant
Redaktør