Forskningsområder

​Her finder du en uddybende omtale af de enkelte ​projekter.​

Ph.d.-afhandlinger 

 • Reservelæge, ph.d. Tobias Stenbjerg Lyngeraa forsvarede sin afhandling "Application of a novel catheter for lower limb nerve block" den 8. maj 2019.
  Vejledere: Overlæge, dr.med. Kai Lange, overlæge, ph.d. Lars H. Lundstrøm.
  Kontakt venligst Tobias S. Lyngeraa for yderligere information.
 • Reservelæge, ph.d. Rasmus Ehrenfried Berthelsen forsvarede sin afhandling "Fluid overload in critical illness: Cause or treatment of acute kidney injury" den 7. februar 2018.
  Vejledere: Overlæge, ph.d. Morten H. Bestle (hovedvejleder), professor,overlæge, ph.d. Anders Perner (medvejleder) og læge, ph.d. Jens-Ulrik Jensen.
  Kontakt venligst Rasmus E. Berthelsen for yderligere information.
 • Reservelæge, ph.d. Christian Rothe forsvarede sin afhandling "Postoperative shoulder pain - Development of selective ultrasound-guided techniques" den 7. april 2017.
  Vejledere: Overlæge, dr.med. Kai Lange, overlæge, ph.d. Lars H. Lundstrøm.
  Kontakt venligst Christian Rothe for yderligere information.
 • Sygeplejerske, ph.d. Janet Froulund Jensen forsvarede sin afhandling "Recovery and Aftercare in Post-Intensive care Therapy patients - the RAPIT study" den 16. september 2016.
  Vejledere: Professor, cand.cur., ph.d. Ingrid Egerod, docent, cand.cur., ph.d. Dorthe Overgaard, overlæge, ph.d., klinisk lektor Morten Bestle.
  Kontakt venligst Janet F. Jensen for yderligere information.  
 • Reservelæge, ph.d. Theis Skovsgaard Itenov forsvarede sin afhandling "Recovery of kidney function after acute kidney injury in critically ill patients" den 19. august 2016.
  Vejledere: Overlæge ph.d. Morten Bestle, overlæge Jens D. Lundgren, kursusreservelæge, ph.d. Jens-Ulrik Jensen.
  Kontakt venligst Theis S. Itenov for yderligere information.
 • Reservelæge, ph.d. Anders Kehlet Nørskov forsvarede sin afhandling "Pre-operative airway assessment - Experience gained from a multicentre cluster randomised trial and the Danish Anaesthesia Database" den 17. april 2015.
  Vejledere: Overlæge, ph.d. Lars H. Lundstrøm (hovedvejleder), overlæge, ph.d. Jørn Wetterslev (medvejleder), overlæge, ph.d. Charlotte Rosenstock (medvejleder), overlæge, dr.med. Kai Lange.
  Kontakt venligst Anders K. Nørskov for yderligere information.
 • Reservelæge, ph.d. Semera Asghar forsvarede sin afhandling "Thermographic patterns after ultrasound-guided upper limb nerve blocks and their role in predicting brachial plexus block success" den 4. december 2014.
  Vejledere: Lange KHW (hovedvejleder), Lundstrøm LH (medvejleder), Dahl JB (medvejleder). 
  Kontakt venligst Semera Asghar for yderligere information.
 • Overlæge, ph.d. Charlotte Barfod forsvarede sin afhandling "Prediction of adverse outcome in the acutely ill patient triaged in the Emergency Department - Experience gained from the 'Acute Admission Database'" den 24. aug., 2012.
  Vejledere: Lange KHW (hovedvejleder), Lundstrøm LH, Lippert F, Bestle M. 
  Kontakt venligst Charlotte Barfod​ for yderligere information.​

Igangværende ph.d.-projekter

Pumpeprojektet: Et nyt koncept til pålidelig, præcis og sikker behandling af smerter i operationsforløbet

Ph.d.-studerende: Reservelæge Claus Behrend Christiansen og reservelæge Mikkel Herold Madsen
Projektstart: 2015
Aflevering: 2018
Vejledere: Overlæge, dr. med Kai Henrik Wiborg Lange, overlæge, ph.d., BSc Lars Hyldborg Lundstrøm og læge ph.d. Christian Rothe, som alle er del af den anæstesiologiske forskningsenhed, under Anæstesiologisk Afdeling (operationsgang og opvågningsafsnit)

Regional anæstesi og perifere nerveblokader
Smerter efter operationer nedsætter evnen til genoptræning og øger patienters forbrug af stærk smertestillende medicin med dertil relaterede bivirkninger. Regional anæstesi er en teknik, hvor bedøvelsesmedicin sprøjtes ind i tæt relation til rygmarven (centrale nerveblokader) eller nervebundter/enkelte nerver (perifere nerveblokader).
Det giver en midlertidig regional følelsesløshed og er effektivt smertelindrende med få systemiske bivirkninger og med lille risiko for komplikationer.

Perifere nerveblokader som enkelt-injektioner
Perifere nerveblokader anlægges ofte som enkelt-injektioner, hvor der overgås til anden smertebehandling, når effekten holder op. Højteknologiske billeddannende teknikker med brug af ultralyd, muliggør meget præcis injektion i tæt relation til de ønskede nerver. Dette har reduceret mængden af lokalbedøvelse, der er nødvendig for at skabe en succesfuld nerveblokade og dermed sænket risikoen for forgiftninger. Til gengæld er risikoen for kortvarig effekt steget med ubehagelige, uforudsete smertegennembrud til følge.

Kateter-baserede perifere nerveblokader
I stedet for at give en enkelt injektion af lokalbedøvelse, kan vælges en kateter-baseret perifer nerveblokade, hvor der er mulighed for gentagne injektioner eller kontinuerlig infusion. På denne måde kan virkningsvarigheden af en perifer nerveblokade forlænges til det uendelige. Konventionelle perifere nervekatetre er dog svære at se med ultralyd, hvorfor en præcis placering i tæt relation til de(n) ønskede nerve(r) derfor kun kan forsøges, men aldrig bekræftes.

Certa CatheterTM
Med det nyudviklede perifere nervekateter, Certa CatheterTM, er der gode chancer for præcis placering af katetrets udgangsport – hver gang (se mere på ferrosanmd-certa.com). Certa CatheterTM er udviklet af overlæge dr. med. Kai H. W. Lange og læge, ph.d. Christian Rothe, begge Nordsjællands Hospital, i samarbejde med Ferrosan Medical Devices.

Pumpeprojektet
Pumpeprojektet er forlængelsen på arbejdet omkring Certa CatheterTM og skal helt konkret ende med produktionen af den mest sikre og valide infusionspumpe til postoperativ smertebehandling til dato – til patienter på hospitaler og hjemme. Mere overordnet arbejder vi med en patientcentreret tilgang mod at skabe et optimeret indlæggelses- og behandlingsforløb umiddelbart før, under og efter operationer (den ’perioperative’ periode).
Pumpeprojektet er fast forankret på Nordsjællands Hospital i samarbejde med Ferrosan Medical Devices og Innovationsfonden. Claus Behrend Christiansen og Mikkel Herold Madsen har siden 2015 arbejdet målrettet for at undersøge faktorer, der gør sig gældende for gode og sikre perifere nerveblokader. Derudover er målet at blive bedre til at forudsige hvilke patienter der har mest gavn af nerveblokaderne, så smertebehandlingen i hele den perioperative periode kan blive planlagt og iværksat mere effektivt til gavn for alle medspillere: Patienter, kirurger, narkoselæger og plejepersonale.
Data fra projekterne skal bruges i produktionen af infusionspumpen, men også til videre akademisk formidling og udvikling.

Selektiv ultralydsvejledt nervus suprascapularis blok – udvikling af en ny metode

Ph.d.-studerende: Reservelæge Christian Steen Hansen
Projektstart: September 2013
Aflevering: August 2016
Vejledere: Overlæge, dr.med. Kai Henrik Wiborg Lange (hovedvejleder), post doc., ph.d. Lars Hyldborg Lundstrøm (medvejleder)
 
Skulderkirurgi medfører betydelige postoperative smerter, som man traditionelt og effektivt har behandlet med en nerveblokade af plexus brachialis i skalenerfuren (Skalenerblokket). Denne blokade er dog meget omfattende og medfører en række uønskede bivirkninger, deriblandt en udtalt lammelse af armen og nedsat evne til at trække vejret. 
Bivirkningerne kan være meget ubehagelige og gør derudover blokaden relativt kontraindiceret til bedøvelse af lungesyge eller svært overvægtige. 
Det ville derfor være ønskværdigt at udvikle alternative og mere præcise regionale anæstesiteknikker uden disse bivirkninger.
I forlængelse af Christians Rothes ph.d. og arbejdet med at beskrive og udvikle et alternativ til Skalenerblokaden, vil dette ph.d.-forløb bestå af to delstudier:

 1. Metodestudie på raske forsøgspersoner: Formålet med dette forsøg er at udvikle en ny ultralydsvejledt metode til at blokere nervus suprascapularis på en nemmere og mere sikker måde. Derudover arbejdes der i dette forsøg mere generelt med nye metoder til at objektivisere effekten at nerveblokader, hvilket effektivt vil kunne optimere det perioperative flow og være med til at sikre patienterne den bedst mulige smertestillende effekt af nerveblokader.

 2. Randomiseret klinisk forsøg på patienter: Formålet med dette forsøg er at teste den smertestillende effekt af vores nye ultralydsvejledte, selektive blokade af nervus suprascapularis. Forsøget vil blive gennemført på patienter, som gennemgår standardiseret skulderkirurgi.
   

Redaktør