Kontakt

Find her kontaktoplysninger på medarbejdere i Anæstesiologisk Afdelings forskningsenhed.

Afdelingens f​orskning​ ledes af overlæge, dr. med. Kai Lange i samarbejde med overlæge, ph.d. Morten Bestle, overlæge, ph.d. Charlotte Rosenstock samt overlæge, ph.d. Lars Hyldborg Lundstrøm med reference til ledende overl​æge Lars S. Jacobsen. De 3 førstnævnte overlæger er eksterne kliniske lektorer.

Afdelingens forskningsenhed

Forskningsansvarlig overlæge
dr. med. DESA, ekstern klinisk lektor
Kai H. W. Lange
Tlf.: 48 29 42 52
Skriv en besked til Kai H. W. Lange

CV
1991 Lægevidenskabelig kandidat
2004 Dr. med. (Københavns Universitet: "Fat metabolism in exercise – with special reference to growth hormone administration")
2005 Speciallæge i anæstesiologi
2007 Forskningsansvarlig overlæge
2007 European Diploma in Anaestesiology and Intensive Care (DESA) (Uppsala)
2011 Ekstern klinisk lektor
Ph.d.-vejleder og bedømmer, censor i fagene akut patient og anæstesiologi
Interesseområder
Regional anæstesi, fysiologi


Uddannelses- og forskningskoordinerende overlæge, ph.d., ekstern klinisk lektor
Charlotte V. Rosenstock 
Tlf.: 48 29 75 98
Skriv en besked til Charlotte V. Rosenstock

CV​
1987 Lægevidenskabelig kandidat
2006 Ph.d.(Københavns Universitet: "Difficult Airway Management")
2000 Speciallæge i anæstesiologi
2006-2008 Uddannelsesansvarlig overlæge og klinisk lektor
2011- Ph.d.-vejleder
Eksaminator og censor i fagene: Akut patient og anæstesiologi
Interesseområder
Vanskelig luftvejshåndtering

 

Overlæge, ph.d., ekstern klinisk lektor​
Morten Bestle
Tlf.: 48 29 20 17
Skriv en besked til Morten Bestle
​​CV
1991 Den lægevidenskabelige embedseksamen ved Københavns Universitet
1998 Ph.d. (Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet: "Virkningen af hypoksæmi på regulationen af den renale vandudskillelse")
2001 Speciallæge i anæstesiologi
2003 Subspecialisering i Intensiv medicin ved SSAI (Scandinavian Society of Anesthesia and Intensive Care Medicine)
2006 EDIC (European Diploma in Intensive Care Medicine)
2011 Ekstern klinisk Lektor, Københavns Universitet
Ph.d.-vejleder og bedømmer, censor i fagene akut patient og anæstesiologi
Interesseområder
Sepsisforskning, det akutte nyresvigt, kontinuerlig dialyse (CRRT)


Overlæge, ph.d., BSc
Lars Hyldborg Lundstrøm
Tlf.: 48 29 65 12
Skriv en besked til Lars Hyldborg Lundstrøm

CV
2002 Lægevidenskabelig kandidat
2010 Ph.d. (Københavns Universitet: "Detection of risk factors for difficult tracheal intubation", experience gained from the National Danish Anaesthesia Database)
2011 Ph.d.-vejledningslektor Københavns Universitet
2011 Medlem af styregruppen for Dansk Anæstesi Database
Interesseområder
Luftvejshåndtering, epidemiologisk forskning

Ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende, reservelæge
Claus Behrend Christiansen
Tlf.: 48 29 66 80
Skriv en besked til Claus Behrend Christiansen

Ph.d.-studerende, reservelæge
Mikkel Herold Madsen
Tlf.: 48 29 66 80
Skriv en besked til Mikkel Herold Madsen

Ph.d.-studerende, afdelingslæge
Sine Wichmann
Tlf. 48 29 74 22
Skriv en besked til Sine Wichmann

Ph.d.-studerende, reservelæge
Martin Schønemann-Lund
Tlf. 48 29 67 72
Skriv en besked til Martin Schønemann-Lund

Redaktør