Specialuddannelse i anæstesi

​​Vi er en uddannelsesaktiv afdeling og prioriterer uddannelse højt. Afdelingen modtager kursister i alle perioder af uddannelsen.

​​​​​​

​Vejledere

Afdelingens uddannelsesansvarlige sygeplejerske, Helle Clausen, har ansvaret for den kliniske uddannelse. 

Send en mail til den uddannelsesansvarlige sygeplejerske Helle Clausen.

Afdelingen har des​uden en gruppe engagerede praktikvejledere, der følger kursisten under praktikperioden. Sammen er de ansvarlige for at kursisten og uddannelsen opfylder kravene i den fælles østdanske uddannelsesordning.​​​​

Klik videre i menuen til højre​ og læs om specialuddannelsens aspekter, opbygning og forløb samt se rotationsplan og beskrivelse.

​​Rotationsplan og beskrivelse

Introduktionsperiode
I introduktionsperioden er kursisten tilknyttet en klinisk vejleder. Alle afdelingens anæstesisygeplejersker deltager i den kliniske vejledning.

Opgaverne retter sig primært mod anæstesi til ukomplicerede patienter ASA I-II i 2 af de kirurgiske specialer: Ortopædkirurgi, kirurgi og gynækologi. Kursisten introduceres ligeledes til afdelingens dagkirurgiske patienter med ca. 1. måneds praktik i Dagkirurgisk afsnit.

Kursisten oplæres efter et tilrettelagt introduktionsprogram, hvor bed-side undervisning, vejledning og refleksion anvendes sammen med kompetencevurderingsredskabet.

Mod slutningen af perioden varetager kursisten selvstændigt anæstesi til ovenstående patientgrupper.

Vejledningen varetages af afdelingens kliniske vejledere, der har stor klinisk erfaring og pædagogisk kompetence - i samarbejde med den uddannelsesansvarlige sygeplejerske.

I perioden tilbydes kursisten en del teoretisk undervisning:
 • Lokalundervisning - 30 timer
 • Introduktionsteorimodul - 7 dage
 • Simulationsbaseret undervisning – 2 dage
 • Præhospitalspraktik

 

​De 3 kliniske perioder (efter introduktionsperioden)

Uddannelsens kliniske perioder afvikles på Nordsjællands Hospital, Anæstesiologisk Afdeling, hvor praktikperioderne fordeler sig mellem afdelingens forskellige kirurgiske specialer: Kirurgi, gynækologi, obstetrik, ortopædkirurgi og øre-næse-hals-kirurgi.

Efter introduktion til afdelingen varetager kursisten anæstesi til specialespecifikke indgreb og administrerer tiltagende komplekse anæstesiforløb selvstændigt.
 • 2. Kliniske periode (2. halvår)
  • Perioden er planlagt med fravær fra klinisk praksis til teoretisk kursus på i alt 29 dage, inkl. skriftlig eksamen. Gennem vejledningen vægter og styrkes kursisternes evne til at skabe en sammenhæng mellem det teoretiske input og praksis.
 • 3. Kliniske periode (3. halvår)
  • ​​Kursisten tilbydes i denne periode, udover anæstesi til to af afdelingens specialer, også praktik på enten Øre-, næse-, halsafdelingen eller et praktikophold på opvågningsafsnittet (Perioperativt afsnit).
  • I perioden afvikles det humanvidenskabelige teorimodul, ca. 11 dages modul, samt simulatortræning.
 • 4. Kliniske periode (4. halvår)
  • Kursisten yder i denne periode anæstesi til mere komplekse patientgrupper i to af afdelingens specialer.
  • Enkelte kursister kommer for første gang til Nordsjællands Hospital i denne periode, hvor der sikres kursisten en grundig introduktion til både hospitalet og til Anæstesiologisk Afdeling.
  • I perioden, afhængig af 3. kliniske periodes indhold, afvikles enten praktik på Øre-, næse- halsafdelingen eller et praktikophold på opvågningsafsnittet (Perioperativt afsnit).
  • I perioden skal kursisten udarbejde den afsluttende skriftlige opgave, hvilket foregår med vejledning fra afdelingens uddannelsesansvarlige sygeplejerske.​​

Opbygning og forløb​

​Formål
Formålet med specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er: 
 • At sygeplejersken erhverver de fornødne kundskaber og tekniske færdigheder i at varetage funktionsområdet som anæstesisygeplejerske i anæstesi- og opvågningsafdelinger / afsnit m.v.

Kvalifikationer og adgangsbetingelser
Ansøgere skal opfylde Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 395 af 07.04.2017 om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, dvs. at ansøgere skal have dansk autorisation og have minimum 2 års klinisk erfaring.
Derudover vil der blive lagt vægt på, at ansøger har fagligt opdateret teoretisk viden og har vist interesse for faglig udvikling, og at kursisten har de fornødne personlige ressourcer, der er nødvendige for at gennemgå et til tider meget krævende uddannelsesforløb. 

Ansættelsesforhold
Den uddannelsessøgende ansættes formelt og overordnet i Region H, HRU, hvor der udarbejdes en ansættelseskontrakt. 

Bevis og titel
Der udstedes et af Sundhedsstyrelsen godkendt bevis for tilfredsstillende gennemført specialuddannelse.
Sygeplejersken er herefter: Specialuddannet sygeplejerske i anæstesiologisk sygepleje (anæstesisygepl​ejerske).

Redaktør