​​​​​Kasper gennemførte specialuddannelsen til anæstesisygeplejerske i 2021.

Anæstesisygeplejerske Kasper

​Mød Kasper, som er nyuddannet anæstesisygeplejerske. Kasper underviser også i SimNord, der er et simulationscenter på Nordsjællands Hospital.

Ansættelse

Jeg gennemførte den to-årige specialuddannelse til anæstesisygeplejerske i sommeren 2021, så jeg anser stadigvæk mig selv som værende relativt nyuddannet. Jeg har dog været basissygeplejerske siden 2014, og har her hovedsageligt beskæftiget mig med det kardiologiske speciale i en eller anden grad. 

Min daglige funktion er primært på operationsgangen, hvor jeg bedøver patienter fra samtlige af hospitalets kirurgiske specialer, men som​ anæstesisygeplejerske assisterer jeg også ved traume- og akutkald og er desuden en del af hjertestopholdet på matriklen. Herudover er jeg tilknyttet SimNord som underviser.

Favoritfunktion i afsnittet
​​ "Det bedste ved at være anæstesisygeplejerske er, at arbejdsopgaverne er enormt varierende fra dag til dag. Jeg ved aldrig, hvad jeg møder ind til" 

– det kan være en akut patient med en alvorlig blødning, som vi skal have styr på, men det også sagtens være et planlagt kejsersnit, hvor stemningen velsagtens er noget mere festlig.

Som anæstesisygeplejerske påtager jeg mig ansvaret for en række livsvigtige funktioner, som patienten ikke selv kan varetage, mens de sover. Det er et stort ansvar, så man skal have sin faglighed på plads – men så er der også højt til loftet i vores afdeling. Alle er bevidste om, at vi er dybt afhængige af hinandens kompetencer på tværs af faggrupper og specialer.

Og så må jeg sige, at jeg har verdens bedste kollegaer. Vi er ekstremt gode til at passe på og hjælpe hinanden, og jeg går aldrig hjem uden et grin eller ti.


Redaktør