​​​​Dortha har været ansat i Anæstesiologisk Afdeling siden 2015.

Overlæge Dorthea

​Mød Dorthea, som er overlæge på intensivafsnittet og ansvarlig for Medicinsk Akutkald.

Ansættelse

Jeg er speciallæge i anæstesi og intensiv medicin og har været ansat i Anæstesiologisk Afdeling siden 2015 først som afdelingslæge siden overlæge. Jeg har min faste funktion på intensivt afsnit og intermediærafsnittet og er derudover bl.a. ansvarlig for hospitalets Medicinske Akutkald og hovedvejleder for yngre læger i afdelingen.​

Favoritfunktion i afdelingen

Som intensivlæge vurderer og behandler jeg, sammen med afdelingens øvrige læger, akut kritisk syge patienter med behov for organunderstøttende behandling som ​fx respirator eller dialyse. Jeg kan godt lide kombinationen af at skulle håndtere akutte livstruende situationer og de mere langvarige og komplekse forløb. 
”Det bedste ved m​it arbejde er den høje faglighed i afdelingen og det tætte samarbejde på tværs af faggrupper og specialer”.

Mit hjertebarn er Medicinsk Akutkald, dvs. hospitalets tværfaglig teammodtagelse af akut kritisk syge patienter. Her har jeg to kasketter på. Den ene som teamleder ved dagligdagens akutkald, hvor min opgave er at bevare det gyldne overblik, koordinere, prioritere og i det hele taget udnytte teamets ressourcer til på bedst mulig vis til at sikre hurtig og effektiv patientbehandling.
 
Den anden er som underviser og kursusleder på hospitalets simulationsbaserede tværfaglige kurser i Medicinsk Akutkald. Her er det en kæmpe motivation at se, hvordan træningen bidrager til et løft af både det enkelte teammedlems fortrolighed med egen rolle og ikke mindst til et forbedret tværfagligt samarbejde.


Redaktør