​​​

Afdelingslæge Christian

Mød Christian, der som både afdelingslæge og forsker har mange spændende arbejdsopgaver til gavn og glæde for patienter og kolleger. ​

​Ansættelse

Min vej ind i anæstesien startede i en introduktionsstilling her på afdelingen i 2010. Senere blev jeg ansat som ph.d.-studerende, og jeg tog også en del af min speciallægeuddannelse her. Nu er jeg tilbage som speciallæge og ansat som afdelingslæge, hvor jeg har min gang på operati​onsgangen, intensiv- og intermediærafsnittet. Så det er vel lidt ligesom de klassiske hjem-ud-hjem historier - og jeg kan ærligt sige, at der ikke er et sted, jeg hellere vil arbejde - end på vores afdeling.

Funktioner i afdelingen

Jeg har en særlig interesse for den regionale anæstesi, hvor man med nerveblokader kun bedøver den del af kroppen, der skal opereres. Derfor er mit kliniske omdrejningspunkt ofte de ortopædkirurgiske operationer og opvågningsafsnittet, hvor vi anlægger nerveblokaderne. Jeg er stadig engageret i afdelingens forskningsgruppe, og aktuelt er jeg blevet ansat i et et-årigt ”Nordsjællands Hospital Fellowship”, hvor jeg arbejder med et forbedringsprojekt for i praksis at udvikle den regionale anæstesi i vores afdeling.

Udover mine faglige fokuspunkter føler jeg et stort engagement for vores trivsel, hvor jeg blandt andet tager del i at planlægge soci​​ale arrangementer. 
"Afdelingen er gennemsyret af god stemning og gode kollegafælleskaber, og det er sjovt at gå på arbejde. Der arbejdes seriøst og med høj faglighed og engagement, men vi griner virkelig også meget". 

Det er en kultur, vi skal værne om, og det vil jeg meget gerne bidrage til.Redaktør