​​​​

Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed

​​Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed indgår som væsentlige og højt prioriterede arbejdsområder i Anæstesiologisk Afdelings vision og strategi.

I et samarbejde med afsnits- og afdelingsledelsen sikrer vi, at kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet bliver en naturlig del af dagligdagen på alle afdelingens afsnit. 

Det er afdelingens implementerings- og forbedringsspecialist (IFS), der har det overordnede arbejde med kvalitet og patientsikkerhed i afdelingen. Arbejdet går på tværs af faggrupper, afsnit og afdelinger på hele hospitalet. 

Hovedopgaverne er Utilsigtede hændelser, vejledninger samt understøttelse af projekter på tværs i afdelingen og på hospitalsniveau, men i en omskiftelig hverdag dukker der tit andre spændende ad hoc opgaver op.

Min baggrund

Jeg er intensivsygeplejerske, med kandida​t i klinisk sygepleje. Har siden 2007 væres ansat i funktioner hvor kvalitet, patientsikkerhed og projektstyring er fundamentet i op​gaveløsningen, noget der er vigtigt, fordi:
”vi alle ønsker at være trygge på hospitalet, hvad enten vi er patient eller personale”. 


​Kontakt afdelingens implementerings- og forbedringsspecialist​

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, er du velkommen til at kontakte mig på mail. Du er også velkommen til at ringe.


Anne Marie Kodal
IFS sygeplejerske, Cand. Cur., Improvement Advisor
Telefon: 48 29 75 11​​ 
Skriv en besked til Anne Marie Kodal​


Redaktør