​​​​

Fakta om Anæstesiologisk Afdeling

Læs mere om Anæstesiologisk Afdeling og find årsrapporter, organisering og vision fra afdelingen.

​Anæstesiologisk ​Afdelings vision 

​På Anæstesiologisk Afdeling ønsker vi at levere anæstesiologiske ydelser af højeste kvalitet ved alle tilfælde af akut kritisk sy​gdom samt til alle akutte og elektive kirurgiske forløb på Nordsjællands Hospital.

Kort fortalt har vi sammenfattet afdelingens vision i følgende begreb:
"Sikker og rettidig behandlingsforløb af høj kvalitet – hver gang"

​Anæstesiologisk Afdeling varetager ledelse og drift af disse områder

 • Anæstesi og operation
 • Dagkirurgi​
 • Øre-næse-halskirurgi​
 • Perioperativ optimering og opvågning
 • Intensiv og intermediær medicinsk terapi
 • Sterilcentral

Der er døgndækket anæstesiberedskab ved anæstesisygeplejerske på Nordsjællands Hospital - Frederikssund. 

Derudover yder vi anæstesi til:

 • Øjenkirurgi
 • CT- og MR-skanning
 • DC-konvertering
 • Behandlinger på Psykiatrisk Center Nordsjælland​​

Fagligt beskæftiger vi os med disse funktioner

 • Anæstesi og operation
 • Dagkirurgi​
 • ​Øre-næse-halskirurgi​​​
 • Perioperativ optimering/opvågning/smerteklinik
 • Intensiv terapi
 • Intermediær terapi
 • Rådgivning til samarbejdende afdelinger vedrørende akut og kronisk smertebehandling
 • Sterilisering af instrumenter og andre materialer til anvendelse ved operative procedurer
 • Regionens akutlægebil
  • Præhospitalsbehandling
  • Interhospitale transporter

Årsrapporter fra Anæstesiologisk Afdeling
Organisering i ​Anæstesiologisk Afdeling

Åbn afdelingens side med ​oversig​t over vores ledelsesstruktur​​​ (åbner i et nyt vindue)


Redaktør