​​​​​​​​​​​​​

Om afdelingen

​Akutafdelingen består af en fælles akutmodtagelse (traumemodtagelse, skadestue, modtagelse og observationsafsnit), døgnbemandet vagtsekretariat med planområdets central- og akutvisitation, samt et centralarkiv i Hillerød samt akutklinik på Frederikssund ​samt akutklinik i Sundhedshuset i Helsingør. ​