Læger

Akutafdelingen har en fast stab af 9 speciallæger, hvoraf 2 har opnået eller er i færd med godkendelse indenfor fagområdet Akut Medicin .

​​

Afdelingens speciallæger har ansvaret for koordinering og visitation af alle akutte patientforløb i Akutafdelingen. Speciallægerne deltager i afdelingens kliniske arbejde i tæt samarbejde med hospitalets behandlingsansvarlige specialer.

Speciallægerne har desuden til opgave, at supervisere yngre lægers funktion i Akutafdelingen, med speciel fokus på læger under klinisk basisuddannelse.

 
  • Overlæge Peter Gjersøe
    Speciallæge i Gastroenterologi
    Områdesansvarlig – Geriatrisk teamet
Redaktør