​​​​​

Overlæge Peter

​Mød Peter - overlæge i Akutafdelingens geriatriske og tværsektorielle team

Vent...

​Alder: I 50'erne (59 år)

Ansættelse

Peter har været læge i 30 år, de sidste 6 år i Akutmodtagelsens geriatriske og tværsektorielle funktioner.

Tidligere har Peter arbejdet på medicinske afdelinger på de fleste hospitaler i RegionH, og et smut på Akuttelefonen 1813.

Peter holder meget af varetagelsen af de ældste, akut syge patienter med høj kompleksitet og behov for både særlig grundig gennemgang og gode udskrivelser.

Det fedeste ved at være på Akutmodtagelsen er den store berøringsflade, hvor alle kender alle på tværs af faggrupper og afdelinger. Om arbejdet i det Tværsektorielle team siger Peter: “Det lykkes os ofte at få de tværfaglige kompetencer reelt i spil og med gode aftaler får vi hjulpet patienten videre i den rigtige retning både i og udenfor hospitalet.​

Fun fact

Flere kollegaer har observeret, at Peter konsumerer patologiske mængder spiseligt dagen lang. Netop derfor må Peter bl.a. holde sig hjemme om fredagen, hvor der ellers er fredags-brød til personalet.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor