Læs om Akutafdelingen

Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital er en samlet betegnelse for organiseringen af den akutte pleje og behandling af patienter i Akutmodtagelsen i Hillerød, Akutklinikken i Frederikssund og Akutklinikken i Sundhedshuset Helsingør. 

Hurtig lindring, klar diagnose og en plan for behandling

Akutafdelingen er hospitalets indgang for akutte patienter i Nordsjælland med 30 modtagesenge og en traumestue med 3 lejer. I Akutafdelingen er vi 16 I-læger, 3 HU-læger, 8 speciallæger og 125 plejepersonaler og 50 sekretærer.

Akutafdelingen udgør akutfunktionen for ca. 310.000 borgere i Nordsjælland. Vi er 250 ansatte tilsammen indenfor mange forskellige faggrupper, der hver dag behandler i gennemsnit 350 patienter fra hele Nordsjælland. Det kan være alt fra en mindre skade til en forværring i et længerevarende sygdomsforløb eller akut sygdom.​​​


I afdelingen har vi klare og solide arbejdsgange for patientens vej gennem afdelingen og et stærkt tværfagligt team, der står klar allerede ved modtagelsen. Vores ambition er at stille diagnosen, lave en behandlingsplan og stille en prognose for patienten. 

Selvom vi tager imod mange patienter hver time i døgnet, gør vi os umage med at skabe rolige forløb. Når patienten igen skal hjem, bygger vi bro mellem behandlingen på hospitalet, i kommunen og hos den praktiserende læge. Vi har derfor særligt fokus på gode udskrivelser og et udekørende team, der kommer hjem til patienten.Stærk holdånd med plads til humor og rummelighed

Vores afdeling rummer en række faggrupper, der har arbejdet i årevis inden for akutmedicin. Den rummelighed, som får samarbejdet til at glide, dyrker vi, for selvom her er travlt, skal der være plads til humor og smil. Vores tætte samarbejde under intense rammer skaber stærke relationer, og det betyder, at mange tidligere kollegaer er vendt tilbage til os igen.​

Vi prioriterer uddannelse højt og er tværfagligt stærke, idet vi hver dag samarbejder både internt og på tværs af afdelinger og specialer.


Fælles Akutmodtagelse er hospitalets "hjerte"​

Som led i det nye Nordsjællands Hospital, som er under opførelse i Favrholm syd for Hillerød, arbejder vi med at udvikle en fælles indgang for vores patienter: Den Fælles Akutmodtagelse. Det betyder, at vi allerede nu har ansat speciallæger i Akutafdelingen, så patienterne allerede ved ankomsten kan blive tilset af en læge med kompetence indenfor det relevante speciale. Den fælles Akutmodtagelse vil frem mod indflytningen i det nye hospital blive en fast del af hospitalets akuttilbud og vil fremover blive hospitalets "hjerte".  ​​

Redaktør