​​​​​​​​​​​​​

Akutafdelingen som arbejdsplads

​Akutafdelingen består af en fælles akutmodtagelse (traumemodtagelse, skadestue, modtagelse og korttidssenge), døgnbemandet vagtsekretariat med planområdets central- og akutvisitation, kørselskontor,  mødested samt akutklinikkerne i Frederikssund ​og Sundhedshuset i Helsingør. ​