Akutafdelingens organisering

Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital er en samlet betegnelse for organiseringen af den akutte pleje og behandling af patienter i Akutmodtagelsen i Hillerød, Akutklinikken i Frederikssund og Akutklinikken i Sundhedshuset Helsingør. 

Akutafdelingen udgør akutfunktionen for ca. 310.000 borgere i Nordsjælland. Vi er 250 ansatte tilsammen indenfor mange forskellige faggrupper, der hver dag behandler i gennemsnit 350 patienter fra hele Nordsjælland. Det kan være alt fra en mindre skade til en forværring i et længerevarende sygdomsforløb eller akut sygdom.

Akutmodtagelsen i Hillerød

I Akutmodtagelsen modtager vi, vurderer og lægger behandlingsplan for patienter som er henvist med akut sygdom eller skade. Alle patienter bliver tilset og prioriteret hurtigst muligt efter ankomst, sådan at vi kan vurdere og prioritere sygdom/skades alvorlighed. I Akutmodtagelsen modtager vi også traumer og patienter, som bliver indbragt med ambulance.

Akutmodtagelsen råder over traumestue, triage, skadestue, korttidssenge og diverse behandlingsstuer.

Centralvisitationen i optageområde nord (CVI Nord), hvor alle henvisninger både akutte og ambulante modtages enten pr. telefon eller via SP, er også en del af Akutmodtagelsen.

Akutmedicinsk uddannelse af læger og sygeplejersker

I Hillerød har vi for få år siden opstartet akutmedicinsk uddannelse af læger og sygeplejersker.  Vi prioriterer uddannelse højt og er tværfagligt stærke, idet vi hver dag samarbejder både internt og på tværs af afdelinger og specialer.

Fælles Akutmodtagelse er hospitalets "hjerte"

Som led i det nye Nordsjællands Hospital, som er under opførelse i Favrholm syd for Hillerød, arbejder vi med at udvikle en fælles indgang for vores patienter: Den Fælles Akutmodtagelse. Det betyder, at vi allerede nu har ansat speciallæger i Akutafdelingen, så patienterne allerede ved ankomsten kan blive tilset af en læge med kompetence indenfor det relevante speciale. Den fælles Akutmodtagelse vil frem mod indflytningen i det nye hospital blive en fast del af hospitalets akuttilbud og vil fremover blive hospitalets "hjerte".  

Mindre skader behandles i Frederikssund og Helsingør

I Frederikssund ligger vores Akutklinik, hvor vi tilser og behandler mindre skader uden for egen læges åbningstid. Det gælder også i Helsingør, hvor vi har en tilsvarende akutklinik i Sundhedshuset. 

Tværsektorielt Team i Akutafdelingen

Akutafdelingen har i flere år arbejdet tæt og konstruktivt med hospitalets ni optagekommuner. Vi er tidligt gået nye veje i det tværsektorielle samarbejde og har stor erfaring med udgående funktioner. Derfor har vi et Tværsektorielt Team med et Udskrivningsteam, som sikrer en ordentlig og korrekt udskrivelse af især ældre eller andre sårbare patienter. 

Vores Tværsektorielle Team vil gradvist blive udvidet med henblik på håndtering af flere og flere multisyge patienter, som også forventes udskrevet efter en kort indlæggelse i Akutafdelingen. Mange heraf vil ofte have gavn af færdigbehandling i eget hjem ved hjælp af vores udekørende funktion.

Akutafdelingens Tværsektorielle Team ledes af sygeplejerske Marie Lavesen fra Akutafdelingen. 

Redaktør