Kvalitet og patientforløb

​Patientforløb løser opgaver og projekter i forbindelse med tværsektorielt samarbejde, kvalitet, patientforløb, patientsikkerhed, patientinddragelse og Lean rådgivning.​

Enhedschef

Karen Gliese Nielsen
Enhedschef
Telefon: 48 29 46 83
Send en mail til Karen Gliese Nielsen

Ring eller skriv til Kvalitet og Patientforløb

Anne Birgitte Gisselbæk
Risk Manager
Telefon: 48 29 48 67
Send en mail til Anne Birgitte Gisselbæk
 • Patientsikkerhed på hospitalsniveau og tværsektorielt
 • Fremme/ understøtte en moden patientsikkerhedskultur
 • Fremme/ understøtte rapportering i DPSD
 • Planlægning og gennemførsel af patientsikkerhedsanalyser
 • Arbejde proaktivt bl.a. ved brug af Forbedringsmodellen
 • Konsulent på direktionens lederrunder

Anne Mette Klingenberg
Konsulent
Telefon: 48 29 31 63
Send en mail til Anne Mette Klingenberg

Annette Gubi
AC-medarbejder
Telefon: 48 29 48 63
Send en mail til Annette Gubi
 • Sekretariatsbetjening af Lægemiddelkomitéen
 • Opgaver relateret til medicineringsprocessen
 • Medvirke til at opbygge kompetencer og kapacitet indenfor Forbedringsmodellen
 • Drive konkrete forbedringsprojekter i samarbejde med klinikken

Dorthe Daugaard
Lægelig risikomanager
Telefon: 48 29 66 55
Send en mail til Dorthe Daugaard

Gry Sidenius
Konsulent
Telefon: 48 29 23 39
Send en mail til Gry Sidenius
 • Patientsikkerhed på hospitalsniveau og tværsektorielt
 • Understøttelse af forbedringsprojekter og arbejdet med Forbedringsmodellen
 • Understøttelse af arbejdet med driftsmålsstyring/driftsmålstavler
 • Operationelle og analytiske rapporter i Sundhedsplatformen
 • Superbruger i SurveyXact
 • Konsulent på Børne- og Ungeafd.
 • Sekretær for Ernæringskomitéen
 • VIP-hospitalsredaktør

Inge Ulriksen
Konsulent
Telefon: 48 29 46 64
Send en mail til Inge Ulriksen
 • ​Erfaringsudveksling indenfor og bidrager til anvendelse af forbedringsmodellen
 • Kvalitetsarbejde generelt , herunder sparring på opgaver indenfor patientsikkerhed
 • Hospitalets kontaktperson for de kliniske databaser

Jeanne Holtum Barth
Tværsektoriel koordinator og følge-hjem sygeplejerske
Mobil: 21 35 35 86
Send en mail til Jeanne Holtum Barth
Tværsektoriel koordnator:
 • Understøtter det kliniske personalet i den gode udskrivelse
 • Underviser i samarbejdet mellem sektorerne
 • Understøtter kapacitetsudnyttelse
 • Forebyggelse af genindlæggelser
Følge-hjem sygeplejerske:
 • Tilbud til patienter om hjemfølgning ved udskrivelse
 • Opsporing og identificering af patienter med behov for hjemfølgning, i samarbejde med afdelingen
 • Planlæggende og vejledende funktion af personalet ifm. komplekse udskrivninger

Jesper Vinterberg
Lean konsulent 
Telefon: 48 29 73 76
Send en mail til Jesper Vinterberg
 • Optimering af alle former for arbejdsgange på hospitalet
 • Leanaktiviteter på hospitalet
 • Understøtte Forbedringsmodellen og driftsmålsstyring

​Maj Thomsen
Specialkonsulent 
Telefon: 48 29 48 68
Send en mail til ​Maj Thomsen
 • Projektledelse
 • Samarbejde om patientforløb på tværs af hospital, kommuner og almen praksis
 • Fuldtidsprojektleder på satspuljeprojektet 'Tværsektoriel stuegang'

​Maria Jessen
AC medarbejder/konsulent
Telefon: 48 29 31 62
Send en mail til ​Maria Jessen
 • Samarbejde om patientforløb på tværs af hospital, kommune og almen praksis
 • Sekretær for ernæringskomiteen
 • VIP-hospitalsredaktør
 • Fremme/understøtte rapportering i DPSD

Mette Kanneworff
Tværsektoriel koordinator
Telefon: 48 29 57 92
Send en mail til Mette Kanneworff
 • ​Understøtter det kliniske personalet i den gode udskrivelse
 • Underviser i samarbejdet mellem kommune, hospital (og egen læge)
 • Understøtter kapacitetsudnyttelse ved bl.a. overblik over færdigbehandlede ventepatienter
 • Forebyggelse af genindlæggelser

Pernille Binder
AC-medarbejder
Telefon: 48 29 57 18
Send en mail til Pernille Binder
 • Patientsikkerhedsindsatser på hospitalsniveau
 • Projektleder på tværsektorielt projekt under sundhedsaftalen om en Koordinerende samarbejdsmodel for familier i udsat position
 • Konsulent på Gyn./Obs. afd.
 • Risikobaseret tilsyn
 • Understøttelse af forbedringsprojekter og arbejdet med driftsmålstyring

Sabrina Susan Schmidt
Konsulent
Telefon: 48 29 49 89
Send en mail til Sabrina Susan Schmidt
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Sekretær for ernæringskomitéen

Signe Kristensen
AC-medarbejder
Telefon: 48 29 60 28
Send en mail til Signe Kristensen
 • Kompetenceudvikling indenfor Forbedringsmodellen
 • Sekretær for Klinisk Etisk Komité
 • Tovholder for driftsmålstyring på Nordsjællands Hospital

Signe Marie Als Nielsen
Akademisk medarbejder
Telefon: 48 29 48 68
Send en mail til Signe Marie Als Nielsen
 • Implementering af PatientRapporterede Oplysninger (PRO)
 • Implementering af PatientAnsvarlig Læge (PAL)
 • Hospitalskoordinator på Den Løbende Patienttilfredshedsmåling (DLP)
 • Planlægning af arbejdet med Excellenceforløb

​Steen Lyngø Sørensen
Studentermedhjælper
Send en mail til ​Steen Lyngø Sørensen


Redaktør