Direktionssekretariat og Kommunikation

​Direktionssekretariatets hovedopgaver spænder fra alt fra juridisk rådgivning til erstatnings- og klagesager til sekretariatsbetjening af direktionen til administrator af Workzone og meget mere. 

Enhedschef

Kirsten Granhøj
Enhedschef 
Send en mail til Kirsten Granhøj
Telefon: 48 29 63 12

Ring eller skriv til Direktionssekretariat og Kommunikation

Bente Skov Bonde
Chefkonsulent
Send en mail til Bente Skov Bonde
Telefon: 48 29 42 88
 • Sekretariatsbetjening af Sundhedsfaglige Råd indenfor: plastikkirurgi, neurologi og klinisk fysiologi, mammakirurgi, urologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin, radiologi

Bodil Dejgaard
Sundhedsjuridisk rådgiver
Send en mail til Bodil Dejgaard
Telefon: 48 29 30 73
 • Juridisk rådgivning og undervisning om fx sundhedslovgivning, patientrettigheder, sundhedspersoners ansvarsforhold, klage- og erstatningssager
 • Aktindsigt efter offentlighedsloven
 • Kontaktperson om regler, der handler om beskyttelse af persondata

Hanne Laursen
Direktionssekretær
Send en mail til Hanne Laursen
Telefon: 48 29 30 05
 • Direktionsbetjening af vicedirektør Jonas Egebart og vicedirektør Peter Mandrup Jensen,  bla. kalenderstyring, forberedelse af mødemateriale.

Ida Wildt Jonassen
Kommunikationskonsulent
Send en mail til Ida Wildt Jonassen
Telefon: 48 29 30 40
 • Forandringskommunikation´
 • Kommunikationsrådgivning
 • Hospitalets nyhedsbrev På Tværs / intern nyhedsformidling
 • SoMe

Jeanne Lindberg
Administrativ sagsbehandler
Send en mail til Jeanne LIndberg
Telefon: 48 29 30 27
 • Patienterstatningen, fx. ekspedition af erstatningssager
 • Ansvarsskader, fx. anmeldelse af skader og bortkomne ejendele og øvrige forsikringsforhold
 • Bygninger og løsøre, fx. tyveri af løsøre

Lene Mørk
Administrativ medarbejder
Send en mail til Lene Mørk
Telefon: 48 29 42 86
 • Workzone administrator
 • Administrativ dokumentstyring
 • Ekspedition af hospitalets hovedpostkasser
 • Elevansvarlig

Lone Viemose Rasmuussen
Direktionssekretær
Send en mail til Lone Viemose Rasmussen
Telefon: 48 29 30 04
 • Direktionsbetjening af hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth,  bla. kalenderstyring, forberedelse af mødemateriale.

Maria Olsen Brøsch, kommunikationskonsulent
Send en mail til Maria Olsen Brøsch
Telefon: 48 29 30 13
 • Udvikling og rådgivning ift. patientinformation herunder indkaldelser
 • Tovholder på implementering af nyt koncept for skriftlig patientinformation
 • Webadministrator og undervisning af lokale webredaktører
 • Udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside og intranet
 • SoMe

Marie Sofie Kielberg Kiens
Kontorelev 
Send en mail til Marie Kiehns
Telefon: 48 29 40 31
 • Indkøb 
 • Ad hoc opgaver
 • Journaliseringsopgaver
 • Sagsbehandling af tillidsrepræsentants af- og anmeldelse

Mia Lydeking
Afdelingssekretær
Send en mail til Mia Lydeking
Telefon: 48 29 65 41
 • Afdelingssekretæropgaver
 • Ekspedition af klager fra Styrelsen for Patientklager
 • Matrikelopgaver vedr. Sundhedshuset
 • Anvisning af pladser til Børnehjørnet
 • Elevansvarlig

Stine Holm Jacobsen
Lægesekretær
Send en mail til Stine Holm Jakobsen
Mobil: 20 18 25 93
 • Planlægning af og undervisning i SP18
 • SP indsatser til afdelingerne bl.a. In Basket og brugertilpasning
 • Udarbejdelse af vejledninger
 • SP support

Susanne Christiansen
Serviceassistent
Send en mail til Susanne Christiansen
Telefon: 48 29 58 99
 • Indkøb
 • Rengøring

Susanne Schunck Andersen
Afdelingssekretær 
Send en mail til Susanne Schunck Andersen
Telefon: 48 29 48 62
 • Driftsrelaterede opgaver for afdelingsledelsen indenfor økonomi, aktivitet, personale, projekter m.m.
 • Bistår ledergruppen med løsning af sekretærrelaterede opgaver
 • Hospitalsansvarlig VIP-redaktør, herunder vejledning og support til forfattere og redaktører
 • Visitering af utilsigtede hændelser i DPSD


Thomas Schytz Larsen, kommunikationskonsulent
Send en mail til Thomas Schytz Larsen
Telefon: 48 29 30 37
 • Kommunikationsrådgivning
 • Hospitalets nyhedsbrev på Tværs / intern nyhedsformidling
 • Pressemeddelelser / ekstern nyhedsformidling
 • Pressekontakt
 • SoMe

Tor Tang Pedersen
Direktionskonsulent
Send en mail til Tor Tang Pedersen
Telefon: 48 29 35 92
 • Sekretariatsbetjening af direktionsmøder, VMU samt diverse ledergruppemøder
 • Håndtering af protokolsager og øvrige besøg
 • Besvarelse af politikerspørgsmål


Redaktør