SimNord

​SimNord er en del af HR, der ligger under Økonomi og HR

Vores primære opgave er at understøtte kliniske afdelinger omkring kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Vi tager udgangspunkt i teorien og de gældende vejledninger, som kobles med workstations og færdighedstræning og/eller simulationstræning.

Vi arbejder målrettet for at klinikken optimerer deres håndtering af det medicinske område. Alle de kliniske faggrupper som hospitalsområdet indeholder, har hos os mulighed for at træne virkelighedsnære situationer i trygge rammer.

Vi tænker ud af boksen, ser muligheder og skaber læring gennem refleksion. Vi lægger vægt på, at vores kursister går herfra med viden og kompetencer, de kan bruge i den hverdag de arbejder i. Derfor udvikler og vedligeholder vi kompetencer og færdigheder for alle faggrupper, der er en del af patientens undersøgelses- og behandlingsforløb.

Kontakt

Daglig leder af SimNord
Susanne Piilgaard Hallin 
Telefon 21 44 88 14


Redaktør