HR

​HR bistår med at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere. Vi servicerer og rådgiver direktion, afdelingsledelser og medarbejdere i HR-og arbejdsmiljørelaterede anliggender samt forbedringsarbejde. 

Simulatorenheden SimNord er en klinisk kompetenceenhed, hvo​r læger, sygeplejersker, jordemødre og teams har mulighed for at træne virkelighedsnære situationer i trygge rammer.​

​Enhedschef

Mette Mikkelsen
Enhedschef
Telefon: 48 29 57 00
Send en mail til Mette Mikkelsen

Ring eller skriv til HR

Personale

Anna Louise Holm
Vagtplanskonsulent
Telefon: 48 29 52 43
Send en mail til Anna Louise Holm

Charlotte Fogh
​​Personalejuridisk konsulent
Telefon: 48 29 30 71
Send en mail til Charlotte Fogh

​​Helle Green 
Personalejuridisk konsulent
Telefon: 48 29 60 20
Send en mail til Helle Green

Helle Thiesen
Personalejuridisk konsulent 
Telefon. 48 29 48 66
Send en mail til Helle Thiesen

Laila Severin
Vagtplanlægger
Telefon: 48 29 38 08
Send en mail til Laila Severin

​​Per Mogensen 
Personalejuridisk konsulent
Telefon: 48 29 60 19
Send en mail til ​​Per Mogensen 

Semary Willadsen
Vagtplanskonsulent
Telefon: 48 29 57 12
Send en mail til Semary Willadsen

Susan Povlsen
Vagtplanskonsulent
Telefon: 48 29 57 19
Send en mail til Susan Povlsen

Tine Høst Olesen
Vagtplanskoordinator
Telefon: 40 25 49 67 
Send en mail til Tine Høst Olesen

Trine L. Jørgensen
Vagtplanlægger
Telefon: 48 29 57 04
Send en mail til Trine L. Jørgensen

HR

Charlotte Ahlgren Særvoll
Fysioterapeut
Telefon: 48 29 48 36
Send en mail til Charlotte Ahlgren Særvoll
 • ​Ergonomisk arbejdsmiljø

Ghita Kristoffersen
Arbejdsmiljøkonsulent
Telefon: 48 29 30 62
Send en mail til Ghita Kristoffersen
 • ​IPL administrator/underviser
 • ​Kontorarbejdspladsen/skærmbriller
 • ​Arbejdsmiljøorganisation/uddannelse
 • Falck krisehjælp

Jonas Lichtbach
Konsulent
Telefon: 48 29 30 66
Send en mail til Jonas Lichtbach
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Håndtering af påbudssager fra Arbejdstilsynet

Josefine Skou Jakobsen
AC-medarbejder/Barselsvikar
Telefon: 48 29 48 63
Send en mail til Josefine Skou Jakobsen

Lotte Staack Petersen
Psykolog
Telefon: 48 29 67 01
Send en mail til Lotte Staack Petersen
 • ​Ledersparring og -coaching
 • Supervision til grupper
 • Forebyggelse/håndtering af vold & trusler
 • Defusing og debriefing
 • Psykologisk rådgivning/samtaler
 • Undervisning, kurser, seminarer & temadage
 • Proceskonsultation
 • Organisatorisk udvikling og -forandringer
 • Psykisk arbejdsmiljø 
 • Samarbejde
 • Konflikter
 • Undersøgelser

Marián Cederstrøm
Konsulent
Telefon: 48 29 49 90
Send en mail til Marián Cederstrøm
 • ​Uddannelsesområdet
 • Sekretariatsbetjening af hygiejne- og beredskabskomitéen
 • Forbedringsarbejde i Infektionsmedicinsk afdeling

Nanna Wichmand
Konsulent
Telefon: 48 29 30 68
Send en mail til Nanna Wichmand
 • ​Psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdsmiljøorganisation
 • ​Systematisk arbejdsmiljøarbejde og arbejdsm​iljølovgivning

Niels Clemmensen
Studentermedhjælp
Send en mail til Niels Clemmensen

Trine Bolstad Larsen
Kursussekretær
Telefon: 48 29 46 31
Send en mail til Trine Larsen
 • Kursusadministration (central administrator)
 • Introduktion til nye medarbejdere

SimNord

Susanne ​Piilgaard Hallin
Daglig leder af SimNord
Telefon: 21 44 88 14
Send en mail til Susanne Piilgaard Hallin
 • Understøtter og vejleder de kliniske afdelinger vedr. kompetenceudvikling
 • Regionalt og nationalt samarbejde omkring kursusudvikling og -afvikling
 • ​Koordinator for ambulanceuddannelserne
 • Nødbehandleruddannelse af brandfolk i Region Hovedstaden

Gitte Rosenberg
Hjertestopkoordinator
Telefon: 48 29 20 20
Send en mail til Gitte Rosenberg
 • ​SimNord konsulent
 • Underviser
 • Hjertestopkoordinator

Linda Nielsen
Simulationskoordinator
Telefon: 48 29 46 36
Send en mail til Linda Nielsen
 • Administration og koordination af simulationsbaserede kurser
 • Simulator tekniker og operatør
 • Skopiske simulatorer

Rikke Susanne Olsen-Hjelmsø
Konsulent​
Telefon.: 48 29 44 11
Send en mail til Rikke Susanne Olsen-Hjelmsø
 • ​Simulatortekniker og operatør
 • ​​SimNord Underviser
 • Skopiske simulatorer​


Redaktør