Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Montebello - Afdeling for genoptræning

Velkommen til Montebello
Montebello ligger i Spanien og er en del af Region Hovedstadens tilbud til patienter fra hele landet med behov for genoptræning.

Webfilm om genoptræning på Montebello
Til patienter
Til visiterende læger

Hvem kan komme til Montebello
 1. Patienter under 18 år modtages ikke.
 2. Patienten skal være selvhjulpen.
 3. Patienter, der er tungt plejekrævende, kan desværre ikke modtages.
 4. Patienten skal være diagnostisk afklaret.
 5. Patienten skal selv medbringe medicin, creme, kosttilskud osv.
 6. Alkohol/medicinmisbrug og psykiatrisk lidelse er en absolut kontraindikation.
 7. Enkeltværelserne er forbeholdt patienter, der har fået foretaget amputationer og stomi. Værelserne fordeles af personalet i Spanien.
 8. Indstillingspapirerne bedes udfyldt udførligt og relevant, og evt. operationsbeskrivelse samt epikrise skal vedlægges, så patienten kan tilbydes den bedst mulige behandling fra opholdets start.


Det er hospitalslægen, egen læge eller speciallæge som kan henvise til et ophold på Montebello.

Visitationsteamet på Montebello tager stilling til, om henvisningen kan imødekommes.

Montebello, Afdeling for genoptræning, ligger i Sydspanien ca. 25 km. fra Malaga hvilket er meget langt væk i tilfælde af at patienten må hjemsendes på grund af fejlvisitation. 

Derfor er det meget vigtigt at der er vedlagt:

 • Operationsbeskrivelse
 • Funktionsbeskrivelse
 • Epikriser for neurologiske og reumatologiske diagnoser.
 • Genoptræningsplan (hvis en sådan foreligger)

For at sikre en korrekt visitation, kan henvisningen først behandles når ovenstående dokumentation foreligger.

I tilfælde af manglende dokumentation ser vi os desværre nødsaget til at returnere henvisningen.
Webredaktør
Lene Bartholdy
Email:GiVL.XBOqePzwT.oC@8WAZy0P.dk